KISI-KISI PAT & PEDOMAN USP PRAKTIK

SMA KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA

Kisi – Kisi PAT Kelas X

Kisi – Kisi PAT Kelas XI

KISI-KISI USP TULIS, EHB-BKS & PEDOMAN USP PRAKTIK KELAS XII